INFORMATIE MOTOR BIV VERKEERSBELASTING

Uw jaarlijke verkeersbelasting berekenen

Iedereen in België en in het bezit va een auto moet verkeersbelasting (in de volksmond wordt dit ook wel wegentaks genoemd) aan Vlaanderen betalen. Personen die op LPG (autogas) rijden worden meer belast omdat zij daarnaast ook een aanvullende verkeersbelasting moeten betalen.

De wegentaks is gebaseerd op het vermogen van uw motor, de cilinderinhoud of van de maximaal toegelaten massa (MTM) van het voertuig. In Vlaanderen in het Vlaamse Gewest de verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling en het eurovignet.

VERKEERBELASTING AUTO SIMULATIE
De "bereken verkeersbelasting knop" wordt automatisch actief nadat u alle gegevens heeft ingevuld.
Tarieven 2016

Op de website van verkeersbelasting worden altijd de laatste en meest recente tarieven gebruikt en weergegeven. Uiteraard voeren wij bij eventuele wijzigingen in 2016 deze direct door in de berekeningen, u kunt er dus zeker van zijn dat de weergegeven gegevens juist zijn. Omtrent de regelgeving voor verkeersbelastingen is er niets veranderd ten op zicht van 2015.

In 2016 betaalt u voor een aanhangwagen of oplegger waarvan de MTM de 500 kg niet overschrijdt  € 36,04 aan jaarlijkse verkeersbelasting en voor aanhangwagen tussen de 501 kg en 3500 kg betaalt u € 74,84.

Vrijstellingen en verminderingen

Helaas, zoals in sommige andere landen wel het geval is, wordt er geen vermindering op de verkeerstebelasting van personenwagen toegekend.
Voor sommige voertuigen geld er wel een forfaitaire belastingen welke jaarlijks geïndexeerd wordt. Deze voertuigen zijn:

  1. Oldtimers, oftewel auto's welke ouder dan 25 jaar zijn.
  2. Kampeeraanhangwagens en aanhangwagens voor het vervoer van een boot.
  3. Militaire voertuigen die bestaan uit een verzameling (oftewel voertuigen in het bezit van een verzamelaar).

Tarieven verkeersbelasting voor andere voertuigen

Bovenstaande berekeningsmodule is bedoeld voor personen die in het bezit zijn van personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen. Voor andere motorvoertuigen betaalt u zoals reeds gezegd een forfaitair bedrag:

Daarnaast kunnen mensen met een handicap een vrijstelling van de verkeersbelasting aanvragen, mits de auto als persoonlijke vervoermiddel gebruikt wordt.